ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ครั้งที่ 2/2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์​ ครั้งที่​ 2/2564​ โดยมีวาระเรื่องประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2564 เรื่องการประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น​ 5​  อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 8 เมษายน 2564