รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อท..

ผู้บริหาร ม.สวนดุสิต ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธาน..

ประชุมคณะทำงานการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย ( UCLASS )ตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็น..

ผู้บริหาร ม.สวนดุสิต เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธาน..

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จัดประชุมติดตามการเรียนการสอน รายวิชาความเป็นสวนดุสิต

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะประธานผู้รับผิ..

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ครั้งที่ 9 (14)/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกร..

สำนักกิจการพิเศษ จัดประชุมการบริหารจัดการ พื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จ.ปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2564

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมก..

ประชุมการบริหารจัดการโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สำนักกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมก..

สำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต จัดประชุมผู้บริหารโครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเ..