พิธีบวงสรวงหลวงปู่ชัยมงคล เนื่องในโอกาส 9 ทศวรรษของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4/2566

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้..

Poll Café มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย “งานวันลอยกระทง”

Poll Café มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย “งานวันลอยกระทง” ภายในงานมีกิจกรรม..

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3/2566

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประ..

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 6(37)/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 6(15)/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานประชุมคณะก..

THE BIG IDEA SUAN DUSIT ONE WORLD LIBRARY – Turn ideas into reality จากแนวความคิดสู่การปฏิบัติจริง
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี)
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
ความภาคภูมิใจ : กิจกรรมคัดแยกขยะ (โครงการ LESS)