รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสวนดุสิตโพล ครั้งที่ 2/2561 มีวาระสำคัญเรื่อง การดำเนินการสำรวจข้อมูลให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การสำรวจสาธารณมติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การจัดตั้งร้านกาแฟภายใต้การดูแลของสวนดุสิตโพล แผนการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดซื้อระบบสารสนเทศ ฯลฯ ณ ห้องประชุมสวนดุสิตโพล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 25 กันยายน 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)