สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานและผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และประธานกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี กล่าวรายงาน การจัดงานประกอบไปด้วยกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ได้แก่ ศิลปะกังฟู จากโรงเรียนสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี , นาฏศิลป์จีน สุ่ย เตี้ยว เกอ โถว นักศึกษาจีน สาขาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , นาฏศิลป์จีน ชิง ฮัว ฉือ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี , ชุดลอดลายมังกร นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , การแสดง cover dance โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จังหวัดสุพรรณบุรี , การบรรเลงเพลงกู่เจิง โดย อาจารย์กัว หยุน เสียง , การแสดงจินตลีลาเพลงเถียน มี่ มี่ โรงเรียนดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และการแสดงร้องเพลงพระจันทร์แทนใจฉัน โดยสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อฯ จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันขงจื่อฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมในพิธีไหว้พระจันทร์ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 24 กันยายน 2561

วันไหว้พระจันทร์ เป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่มีขึ้นในกลางฤดูใบไม้ร่วง เพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยว จะมีขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2561 และในเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ ชาวจีนจะเฉลิมฉลองด้วยการไหว้ดวงจันทร์ในเวลากลางคืน ในบางประเทศ เช่น ฮ่องกง, ไต้หวัน, สิงคโปร์ หรือเวียดนาม จะจัดเป็นประเพณีใหญ่ มีการเฉลิมฉลองด้วยโคมไฟสีแดง เป็นสีสันยามค่ำคืน หรือบางแห่งอาจมีการเชิดมังกร ทั้งนี้จะมีชื่อเรียกต่างกันออกไปตามแต่ท้องถิ่น