มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร. กริชพัฒน์ ภูวนา อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำคณะผู้บริหารสม..

ประชุมหารือแนวทางการจัดการจราจรบริเวณหน้าสถานศึกษา และแนวทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ประชุมหารือแนวทางกา..

กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2565

กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 11(24)/2565

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ..

ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(20)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
ความภาคภูมิใจ