ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่องเล่า จาก คณบดี ร.ร.กฎหมาย โดย รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ วันที่ 24 สิงหาคม 2565  ณ โพลคาเฟ่