สำนักกิจการพิเศษ มสด. ประชุมสำนักงานอำนวยการ เพื่อติดตามการดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมสำนักงานอำนวยการ สำนักกิจการพิเศษ พบโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุมกาหลาโรงแรมสวนดุสิต เพลส เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563