มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีสักการะบูชาหลวงปู่ชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันครบรอบ 86 ปี มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีสักการะบูชาหลวงปู่ชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันครบรอบ 86 ปี มหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2563