สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมหัวข้อ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุค 4.0” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุค 4.0” ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 6 กันยายน 2561