ประชุมคณะกรรมการบริหารการประชุมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี (CISDUS) ประจำปี 2561

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนของที่ระลึกพร้อมถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯฝ่ายจีน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารการประชุมสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี  (CISDUS) ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยProfessor Dr.Fan  Zuojun ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายจีน และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกวางสี โดยมีคณะกรรมการสถาบันขงจื่อฯฝ่ายไทยและฝ่ายจีน และท่านที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม มีวาระสำคัญ เรื่อง การเสนอเป็นสถาบันขงจื่อดีเด่น ประจำปี 2561 ในงานประชุมขงจื่อโลก สืบเนื่องแผนการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2561 ฯลฯ  ห้องประชุมลำพอง1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (ภาพข่าว:พศิน)