มสด.จัดประชุมการใช้ครุยวิทยะฐานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมจัดการประชุมการใช้ครุยวิทยะฐานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  มีวาระสำคัญเรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การใช้ครุยวิทยะฐานะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ฯลฯ ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส  วันที่  22 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล  เพ็ญเกิด )