มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ซึ่งมีการแสดงพระธรรมเทศนาการเทศนา 14 กัณฑ์ ดังนี้  กัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร  กัณฑ์ที่ 2 กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ที่ 3 กัณฑ์ทานกัณฑ์  กัณฑ์ที่ 4  กัณฑ์วนประเวสน์ กัณฑ์ที่ 5 กัณฑ์ชูชก  กัณฑ์ที่ 6 กัณฑ์จุลพน กัณฑ์ที่ 7 กัณฑ์มหาพน กัณฑ์ที่ 8 กัณฑ์กุมาร กัณฑ์ที่ 9 กัณฑ์มัทรี กัณฑ์ที่ 10 กัณฑ์สักกบรรพ กัณฑ์ที่ 11 กัณฑ์มหาราช  กัณฑ์ที่ 12 กัณฑ์ฉกษัตริย์ กัณฑ์ที่ 13 กัณฑ์นครกัณฑ์ และกัณฑ์ที่  14 กัณฑ์คาถาพัน โดยในช่วงเช้าวันแรกมี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร พร้อมถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยไทยธรรม สำหรับพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552 ครั้งนี้เป็นวาระที่ 9 ปัจจัยที่มีผู้จงรักภักดีและศรัทธาบริจาคบูชาธรรม มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเป็น “กองทุนเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ” นำมาสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว:พศิน) ภาพบรรยากาศงานทั้งหมดที่ > วันแรก https://goo.gl/iYEMmT วันที่สอง https://goo.gl/6Hv8Wf และ วันที่สาม https://goo.gl/HXcPPP