การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มสด. ครั้งที่ 10(7)/2560

ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(7)/2560 มีวาระสำคัญเรื่อง การจัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ร่าง) แผนการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลจากการพิจารณา คัดเลือก ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการโครงการอาหารกลางวัน 1 (ครัวสวนดุสิต) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26