มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดงานครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 7 โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานศิลปะประดิษฐ์, กิจกรรมครบเครื่องเรื่องการเรือน สาธิตการประกอบอาหาร และนิทรรศการแสดงผลงานด้านอาหารที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในระดับชาติและนานาชาติ และการสัมมนาวิชาการมาตรฐานอาหารฮาลาลสู่การค้าระหว่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ร่วมเป็นเกียรติในงานและเยี่ยมชมงาน เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26