การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษา โครงการ รมป.

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดการศึกษา รมป.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษา โครงการ รมป. โดยมีวาระสำคัญเรื่องการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ห้องประชุมศาลาชื่น ฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี)