ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 3(19)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

ม.สวนดุสิต และ รร.สาธิตละอออุทิศ รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565 ปีที่ 4 ติดต่อกัน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นสถานศึก..

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ สร้างแล้วไปทำอะไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวเปิดการอบรม..

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4(30)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(34)/2565

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประ..

การประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8(21)/2565 และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 9(21)/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุ..

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ในหัวข้อคนขับพบผู้โดยสาร ครั้งที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวเปิดการอบรม..

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
ความภาคภูมิใจ