สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ หัวข้อ ทรงอย่างโก้ HUSO โชว์ศิลป์

สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร..

กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พูดให้ดี เขียนให้ได้ ใช้ให้เป็น”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิด..

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร. กริชพัฒน์ ภูวนา อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำคณะผู้บริหารสม..

ประชุมหารือแนวทางการจัดการจราจรบริเวณหน้าสถานศึกษา และแนวทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ประชุมหารือแนวทางกา..

กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2565

กองอาคารและสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการตรวจสุขภาพ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และการประชุมรองอธิการบดี ครั้งที่ 11(24)/2565

รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ..

ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4(20)/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ..

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
ความภาคภูมิใจ