ภาพกิจกรรม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์ลายผิว Dermatoglyphics”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการเรียนการส…
Read More

กิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต เรื่อง การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต…
Read More

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จัดกิจกรรม จิบกาแฟกับท่านอธิการบดี เรื่อง OWL To University

ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จัดกิจกรรม จิบกาแฟกับท่านอธิการบดี เรื่อง OWL To University โดย รศ.ดร.ศิโรจ…
Read More

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก จัดกิจกรรม Fun Run ชวนน้องวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 05.00 – 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดี…
Read More