ม.สวนดุสิต รับมอบหน้ากากผ้า Z Safe ป้องกันฝุ่น PM2.5 และไวรัสโคโรน่า จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ รับมอบหน้ากากผ้า Z Safe ป้องกันฝุ่น PM2.5 และไวรัสโคโรน่า จำนวน 5,000 ชิ้น จากนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษานำไปใช้เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 ณ cafe by home วันที่ 31 มีนาคม 2566