สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 12 หัวข้อ Happy Dorm Happy Life.

สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 12 หัวข้อ Happy Dorm Happy Life.
โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรม นางสาวโสภิตา จันทร์เจริญ ผู้จัดการสำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์และคณะ ร่วมดำเนินกิจกรรม
โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม  เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ณ elearning Co-working SPace อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5 ศูนย์วิทยาศาสตร์ และระบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

 

 

 


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26