มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยา บริการฉีดวัคซีน moderna ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยา บริการฉีดวัคซีน  moderna ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากร และนักศึกษาที่มารับบริการวัดซีน และมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณทีมงานจากโรงพยาบาลเจ้าพระยา ที่ให้ความอนุเคราะห์วัคซีน moderna มาฉีดให้กับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565