จิบกาแฟ : แลขยะ ตอนมองขยะเป็นทองคำ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมจิบกาแฟ : แลขยะ ตอนมองขยะเป็นทองคำ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารวงษ์พาณิชย์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 29 มีนาคม 2564