จิบกาแฟ : แลขยะ ตอนมองขยะเป็นทองคำ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมจิบกาแฟ : แลขยะ ตอนมองขยะเป็นทองคำ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริหารวงษ์พาณิชย์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 29 มีนาคม 2564


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26