การประชุมติดตามการดำเนินงาน และบริหารจัดการ พื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จ.ปราจีนบุรี

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ พื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ณ ห้อง Online Learning 09 ห้อง 331 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26