บันทึกเทปรายการ poll Talk Ep.14 ที่สุดแห่งปี 2563

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บันทึกเทปรายการ poll Talk Ep.14 ที่สุดแห่งปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมบันทึกเทปรายการ poll Talk Ep.14 ที่สุดแห่งปี 2563 โดยร่วมวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจโพลที่สุดแห่งปี 2563 ดำเนินรายการโดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัยสวนดุสิตโพล โดยการบันทึกเทปรายการ poll Talk Ep.14 ที่สุดแห่งปี 2563 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมผลิตรายการ ได้แก่ สวนดุสิตโพล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองอาคารและสถานที่ และกองประชาสัมพันธ์ โดยบันทึกเทป ณ ลานหน้าหอประชุมรักตะกนิษฐ วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

รายการ poll Talk Ep.14 ที่สุดแห่งปี 2563 จะเผยแพร่ผ่าน youtube/Suandusitpoll ในวันที่  31 ธันวาคม  2563 นี้