สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี มอบขนมไหว้พระจันทร์ประจำปี พ.ศ. 2563

คณะสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี  นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร กรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ พร้อมด้วย ดร.อภิรดี ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย Mr. Qiu Zongfeng ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ฝ่ายไทย และคณะ เข้าพบ รศ.ดรศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อมอบขนมไหว้พระจันทร์ เนื่องในโอกาสเทศกาลไหว้พระจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2563


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26