ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี จัดกิจกรรม จิบกาแฟ “รวมพลคน (อยาก) เป็นวิทยากร”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม จิบกาแฟ “รวมพลคน (อยาก) เป็นวิทยากร”  และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาบรรยายพิเศษ ในครั้งนี้ และได้กล่าวถึงเรื่องสิ่งสำคัญในการเป็นวิทยกร ณ ห้องประชุม ชั้น5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 21 กันยายน 2563