การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563

กองนโยบายและแผน​ จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563​ ครั้งที่​ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์​ จันทร์เจริญ​ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร​ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต​ เป็นประธานการประชุม​ โดยมีวาระการประชุมเรื่อง​ รายงานการจัดทำ​ (ร่าง)​ ระเบียบคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม​ และพิจารณา​ (ร่าง)​ ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย​ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร​ ณ​ ห้องประชุมชั้น​ 5​ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย​ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต​ วันพฤหัสบดีที่​ 27​ สิงหาคม​ 2563