ประชุมที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมให้นโยบาย หารือแนวทางการดำเนินงานกิจการต่างๆของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563