มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ  วันที่ 3 สิงหาคม 2563