ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ครั้งที่ 6/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ ครั้งที่ 6/2563 และมีพิธีรับมอบหน้ากากอนามัp จำนวน 20,000 ชิ้น จากมหาวิทยาลัยกวางสี ที่มอบให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2563