รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมทีมสำนักกิจการพิเศษ ม.สวนดุสิต เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการเกษตรของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จ.ปราจีนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เยี่ยมชมการดำเนินงานภายในพื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี และโรงเรือนเมล่อนของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด โดยมีพนักงานบริษัท โรงสีข้าวฯ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานต่าง ๆ ณ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 16มิถุนายน 2563  


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26