ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2562

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมสถาบันขงจื่อฯ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปการดำเนินงานสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2562 ทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ได้รับมอบเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี