ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติฮั่นปั้น (Hanban)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติฮั่นปั้น (Hanban) เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงหารือเกี่ยวกับแนวนโยบาย และแนวทางการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ณ นครปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2562