สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อ่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ (ไทย-จีน)

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ (ไทย-จีน) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ (ฝ่ายไทย) ประชุมร่วมกับศาสตราจารย์ ฟ่าน จัวจวิน ประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ (ฝ่ายจีน) เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าพบผู้บริหาร HANBAN ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และหารือเรื่องทิศทางการดำเนินงานสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี ในปี 2562 รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานระยะยาว ณ ห้อง Yulin โรงแรม Holiday Inn กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562