อธิการบดี มสด. มอบนโยบายการจัดโครงการ La-or Plus

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวมอบนโยบายการจัดโครงการ La-or Plus โดยมี คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับฟัง ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 17 เมษายน 2562 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)