สำนักกิจการพิเศษ มสด. จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในวันขึ้นปีใหม่ 2562” โดยจัดให้ มีพิธีบวงสรวงสังเวยบูชาศาลหลวงปู่ชัยมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากระจ่างศรี  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 20 ธันวาคม 2561