บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 13(19)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธินอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 13(19)/2561 โดยมีวาระเรื่องการติดตามคดีความลูกหนี้ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เรื่องการรายงานดำเนินตามนโยบายผู้ถือหุ้น สู่การปฏิบัติ ฯลฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)