บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 13(19)/2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธินอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 13(19)/2561 โดยมีวาระเรื่องการติดตามคดีความลูกหนี้ของบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด เรื่องการรายงานดำเนินตามนโยบายผู้ถือหุ้น สู่การปฏิบัติ ฯลฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26