มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมบรรยายโดยมีผู้บริหารในส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันที่ 24 สิงหาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)