ประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 8 (14)/2561

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 8 (14)/2561 โดยมีวาระเรื่อง การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากผู้จัดทำบัญชีและแนวทางการปรับปรุงบัญชีของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ฯลฯ วันที่24 สิงหาคม 2561  ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส (ภาพ/ข่าว:พศิน)  


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26