ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรม สวนดุสิต:คุยสร้างงาน การจัดการความรู้ (KM) เพื่อบริการวิชาการสังคมในยุคดิจิทัล หัวข้อ “ศาสตร์การดูโหวงเฮ้ง” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุภัทรกิตติ์ ตันศิริภัทร อาจารย์ตั้งจิงเซ้ง สำนักเฮียงเส็งตึ้ง Hot ฮวงจุ้ย -เฮียงเส็งตึ้ง 雄盛堂 เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้อง 202 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 9 สิงหาคม 2561