กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(27)/2561

นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7(27)/2561 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาผลการดำเนินงานของอธิการบดีในรอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงาน มหาวิทยาลัย(เดิม) (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์) 


Warning: Undefined global variable $s_blog_enable_comments in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/comments.php on line 17

Warning: Undefined global variable $s_footer in /hostdata/WebhostOrg02/president/public_html/main/wp-content/themes/plant/footer.php on line 26