นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ครั้งที่ 3(23)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การเชิญตัวแทนผู้บริหารมาให้ข้อมูล กำหนดการเชิญผู้บริหารมาให้ข้อมูลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณา ผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯลฯ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย (เดิม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พศิน)