ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ประจำปีงบการเงิน พ.ศ. 2560 โดยมีวาระเรื่องการตรวจสอบงบการเงินของ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรมแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยลัยสวนดุสิต วันที่ 26 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)