นายนิคม กฤษณรังคุณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 6(32)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง  รายงานผลการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 (1 ต.ค.60-31 ธ.ค.60) รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 (1 ต.ค.60-31 ธ.ค.60) ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 มีนาคม 2561 (ภาพ/ข่าว :พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)