ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่2(8)/2561 โดยมีวาระเรื่องรายงานการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เรื่องการตรวจนับวัตถุดิบ และสินค้าคงเหลือ ของบริษัทฯ เรื่องการจัด workshop กระบวนการทำงานของพนักงานบริษัท ฯลฯ ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)