มสด.จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(10)/2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(10)/2561 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง การติดตามความคืบหน้าการพัฒนา “พื้นที่ใช้ประโยชน์” บริเวณสระมรกตด้านหน้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การจัดทำรายละเอียด TOR ไว้เป็นมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การติดตามความคืบหน้าการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ฯลฯ  ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 31 มกราคม 2561 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)