สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันขงจื่อฯ

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 8.00-12.00 น. สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อฯ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันขงจื่อฯ โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อฯ ร่วมด้วย รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร ที่ปรึกษาอาวุโส พร้อมคณะบุคลากรสถาบันขงจื่อฯ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารและตัวแทนจากสถานศึกษาในความร่วมมือ จำนวน 46 โรงเรียน จากเขตภาคกลางและตะวันตก รวมถึงภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ร่วมการประชุมดังกล่าว