ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ บ.โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่1(7)/2561 โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินงานจากการส่งมอบงาน เรื่องการชำระหนี้ให้กับสกต.ธกส.บุรีรัมย์ จำกัด เรื่องรายงานค่าใช้จ่ายในการประชุมพนักงานบริษัทฯ และประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทฯลฯ วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)