ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 1(10)/2561 โดยมีวาระสำคัญ เรื่อง (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง สวัสดิการพนักงานของโครงการในกำกับ (ร่าง) ประกาศสำนักกิจการพิเศษ เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานของโครงการในกำกับ และรายงานผลการสำนักกิจการพิเศษ ประจำเดือนตุลาคมคม 2560 ฯลฯ ณ ห้องประชุมลำพอง 2 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 (ภาพ/ข่าว: พศิน)